Marktrapport Published at 8 April 2020

Potential impact of Covid-19 on the Indian economy

Het coronavirus, een plaag die de hele mensheid confronteert, met gevolgen voor levensstijlen, bedrijven en economieën. Zelfs vòòr het uitbreken van deze pandemie werd de wereldeconomie geconfronteerd door verstoringen in de handelsstromen en verzwakte groei. De situatie is nu verergerd door de vraag-, aanbod- en liquiditeitsschokken die COVID-19 heeft veroorzaakt.

Zodra de pandemie onder controle is, zullen de vorm en snelheid van het herstel in de VS en China de sleutelfactoren zijn die de aard en de tractie van het wereldwijde economische herstel bepalen. Er wordt verwacht dat het economisch herstel in India op dit moment soepeler en sneller zal verlopen dan in veel andere ontwikkelde landen. De UNCTAD heeft voorspeld dat China en India de grootste economieën zijn die het minst aan recessie worden blootgesteld.

Terwijl India zich nu richt op het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsrisico's en op het bieden van noodhulp, moeten er ook op de lange  termijn worden gedacht - om de gezondheid van de economie en het levensonderhoud van mensen veilig te stellen.

Afgezien van het bieden van robuuste vangnetten voor kwetsbare personen, is het waarborgen van de continuïteit van de banen en het creëren van banen van cruciaal belang. 

Dit rapport is opgesteld als een eerste poging om deze problemen aan te pakken. 

One last step...

Enter the following fields and start the download

NLinBusiness handles your data confidentially. By leaving your details you give NLinBusiness permission to contact you by e-mail.

Thank you for your request! The report is now being downloaded.
Does the report not appear? View your download folder or contact us at marketing@nlinbusiness.com.