Trends in Export Corona webinar

  • Date 6 October 2020
  • Time 15:00 - 16:00
Sign up for event You will leave this website
Trends in Export Corona webinar

More about event

Gedurende de coronacrisis is er maandelijks onderzoek gedaan met als doel op continue basis inzicht te krijgen in de impact die COVID-19 heeft op de staat van de Nederlandse export. Uitvoer van goederen en diensten is goed voor ruim een derde van ons bruto binnenlands product en draagt in hoge mate bij aan onze welvaart. Door de verwevenheid van Nederland met de wereldeconomie zijn wij extra gevoelig voor schommelingen in de wereldhandel.

Op dinsdag 6 oktober organiseren wij een interactief webinar waarin u van Tom Kaars-Sijpesteijn, directeur van Atradius en Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex live de resultaten van het onderzoek gepresenteerd krijgt. Ook krijgt u de gelegenheid om tijdens het webinar uw vragen te stellen.

Schrijf u in voor het Trends in Export Corona webinar op dinsdag 6 oktober 2020 om 15.00 uur. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop ontvangt u bericht waar u het webinar nog een keer terug kunt kijken.